Nytt Liv blogg

Nytt Liv blogg

Til deg

Bloggen administreres av Kristin Håvik

Hele Skriften

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ti., mars 12, 2019 11:59:42


16 Hele Skriften er innåndet av Gud*, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 17 for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning.

2Tim 3:16f
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1083

Den Levende Stein

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ma., mars 11, 2019 11:51:42


4 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, 5 da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud ved Jesus Kristus.

1Pet 2:4f  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1082

Pris Herrens storhet

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik sø., mars 10, 2019 11:25:09


Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn! ..*..
7 Denne elendige ropte, og Herren hørte, han frelste ham ut av alle hans trengsler. 8 Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut.

Sal 34:4 og 7f  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1081

Ånden ber

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik lø., mars 09, 2019 11:05:34


24 For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? 25 Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. 27 Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.

Rom 8:24-27
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1080

Mine sønner og døtre, sier Herren

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik fr., mars 08, 2019 10:53:19


Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige*.

2Kor 6:18  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1079

Gud tar jo ikke parti

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik to., mars 07, 2019 11:30:36


Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høyere enn en fattig. De er jo alle hans henders verk.

Job 34:19  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1078

Herren trøster

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik on., mars 06, 2019 10:55:13


Fryd deg, himmel, og juble, du jord, bryt ut i gledesrop, dere fjell! For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til.

Jes 49:13
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1077

sprer velsignelse

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ti., mars 05, 2019 11:03:24


Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.

Ordsp 11:25
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1076