Nytt Liv blogg

Nytt Liv blogg

Til deg

Bloggen administreres av Kristin Håvik

Herrens herlighet

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ma., juni 17, 2019 11:17:42


17 Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2Kor 3:17f  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1170

det gode

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik sø., juni 16, 2019 10:59:52


8 Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. 9 De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. 10 For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.

Sal 36:8-10  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1169

den Ånd som er fra Gud

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik lø., juni 15, 2019 11:28:23


12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.

1Kor 2:12-14

' Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. ' 1. Korinter 2:12-14 https://my.bible.com/bible/29/1CO.2.12-14' Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. ' 1. Korinter 2:12-14 https://my.bible.com/bible/29/1CO.2.12-14

  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1168

ved tro

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik fr., juni 14, 2019 13:11:25


8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Ef 2:8-10  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1167

frihetens fullkomne lov

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik to., juni 13, 2019 11:20:01


23 For den som hører Ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil: 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. 25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning.

Jak 1:23-25  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1166

helt med ham

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ti., juni 11, 2019 10:40:00


For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.

2Krøn 16:9a


  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1165

Pinse

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik sø., juni 09, 2019 11:04:42


1 Da pinsedagen* var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. 2 Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. 3 Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. 4 Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale*.

Apg 2:1-4  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1164

Leve og vandre i Ånden

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik lø., juni 08, 2019 11:00:59


24 De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. 25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! 26 La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.

Gal 5:24-26  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1163