Nytt Liv blogg

Nytt Liv blogg

Til deg

Bloggen administreres av Kristin Håvik

fredens Gud

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik on., januar 16, 2019 11:18:42


20 Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, 21 må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.

Heb 13:20f  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1031

Tro

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik sø., januar 13, 2019 11:05:29


1 Tro er full tillit* til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. 2 For ved den fikk de gamle godt vitnesbyrd.

Heb 11:1f  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1030

all åndelig velsignelse

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik lø., januar 12, 2019 10:50:40


Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

Ef 1:3  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1029

Kjenn at Herren er Gud!

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik fr., januar 11, 2019 11:29:40


1 En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden! 2 Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel! 3 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før. 4 Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans navn! 5 For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Sal 100:1-5  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1028

gudsfrykten

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik to., januar 10, 2019 11:14:11


For kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykten er nyttig til alt. Den har i seg løfte både for dette liv og for det som kommer.

1Tim 4:8
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1027

barnekårets Ånd

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik on., januar 09, 2019 11:21:15


15 Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.

Rom 8:15-17
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1026

Guds husfolk

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ti., januar 08, 2019 11:27:16


19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk*. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus Selv er Hovedhjørnesteinen. 21 I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. 22 I Ham blir også dere bygget opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden.

Ef 2:19-22
  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1025

Herrens miskunnhet

Åndelig matOpprettet av Kristin Håvik ma., januar 07, 2019 11:45:21


13 Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. 14 For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. 15 Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. 16 Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. 17 Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn, 18 for dem som holder hans pakt og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem.

Sal 103:13-18  • Kommentarer(0)//nyttlivblogg.nyttlivsunnhordland.no/#post1024